Program primární prevence ve 4. třídě

8.2. do naší školy přijely pracovnice Pedagogicko -psychologické poradny z Ústí nad Orlicí s programem “Stonožka”. Hlavním tématem bylo upevnění vztahů mezi spolužáky, naučit děti společně pracovat a navzájem si pomáhat. Děti si zahrály spoustu zajímavých her, které by jim mohly pomoci k dalšímu vzájemnému sblížení a rozvíjení přátelských vztahů mezi sebou.

Zdena Behenská