Vzdělávací program “Džusy a pyré – vitamíny ve SMART formě”

Třídní učitelka 2. třídy přihlásila své žáky do vzdělávacího programu “Džusy a pyré- vitamíny ve SMART formě”, který probíhá v pěti zemích (Polsko, Česká republika, Slovensko, Rumunsko a Litva).
Cílem je vzdělávání dětí v oblasti správných stravovacích návyků a významu ovocných, zeleninových džusů, pyré, syrové zeleniny a ovoce ve výživě. V rámci programu se bude konat i soutěž se stejným názvem.
Vzdělávání žáků je rozděleno do pěti povinných a jednoho dobrovolného bloku aktivit. V posledním únorovém týdnu jsme ve 2.třídě realizovali blok aktivity č.1 s názvem Máme všichni rádi ovoce a zeleninu? Na další hodiny se těšíme hned po jarních prázdninách.
Alena Stavělová