Návštěva muzea v Poličce – 2. a 3. třída

V úterý 4. dubna jsme se vypravili do poličského muzea na vzdělávací program s názvem Od doby kamenné do doby slovanských hradišť. Zavítali jsme do dob lovců mamutů, ocitli se v době bronzové a dozvěděli se
o příchodu Slovanů v šestém století n.l. Měli jsme možnost vidět postavu kovolitce z doby bronzové a keltského bojovníka se ženou. Mohli jsme si vzít do rukou repliky zbraní a nástrojů, které lidé používali při lovu, výrobě předmětů nebo vaření. Vžili jsme se do role našich předků a vyzkoušeli si drcení obilí, tkaní na vertikálním stavu nebo psaní staroslověnským písmem- hlaholicí.
Když už jsme navštívili Poličku, toužili jsme vidět malou světničku v kostelní věži, ve které žila rodina známého místního rodáka hudebního skladatele Bohuslava Martinů. Museli jsme vyšlapat 192 schodů, ale stálo to za to.
Z věžního ochozu jsme si prohlédli město a jeho okolí. Výlet za poznáním se nám moc líbil.
Alena Stavělová a Milena Šemorová