Druháci na dopravním hřišti

V pátek 20. 10. 2017 navštívili druháci dopravní hřiště. Provozuje ho odbor dopravy a nachází se ve Svitavách na ulici Sokolovská. Děti se zúčastnily praktického výcviku pravidel silničního provozu. Vyzkoušely si zásady bezpečné jízdy na kole v podmínkách podobných běžnému silničnímu provozu. Kromě jízdního kola si mohli žáci vypůjčit koloběžky nebo motokáry. Procvičovali si i zásady bezpečného chování pro chodce. K nácviku využili chodníky, přechody pro chodce, světelnou signalizaci. Návštěva dopravního hřiště byla pro všechny přínosná. Doufám, že druháci využijí poznatky z dopravního hřiště k bezpečnému pohybu na komunikacích. Před odjezdem do školy jsme si ještě prohlédli ve Fabrice ukázky prací a projektů, které během školního roku 2016/2017 vytvořili žáci výtvarného oboru ZUŠ.

Mgr. Zuzana Lipenská