Předvánoční vystupování 3. třídy na charitách ve Svitavách

Ve středu 20.12. žáci 3. třídy se svou třídní učitelkou pozvali děti z naší MŠ, aby jim zazpívali pásmo vánočních koled. Ve stejný den se s tímto pásmem vypravili do Světlanky a Seniorcentra ve Svitavách, aby potěšili seniory, kteří se každoročně na vystoupení žáků pod vedením p. uč.Stavělové těší. Na závěr jim rozdali dárečky, které pro ně připravily děti z naší školní družiny, popřáli jim krásné Vánoce a hodně zdraví do nového roku.