Návštěva záchranářů z ekostanice Pasíčka ve 3. a 4. třídě

V pondělí 12. února, navštívili 3. a 4. třídu záchranáři z ekostanice Pasíčka. První výukový program s názvem „Ochrana velkých šelem“ seznámil děti blíže s životem vlka obecného, medvěda hnědého a rysa ostrovida. Žáci si mohli na závěr vyzkoušet, jak dobrou mají paměť a zahráli si soutěžní hru týkající se představeného tématu.
Druhý program obeznámil žáky s tím, co potřebují ježci před zimou, jak zimují, jak jim můžeme pomoci apod.. Živého ježka si mohli pohladit, vlastního si vyrobili pomocí vystřihování papíru a lepení ovčí vlny.
Oba výukové programy byly velmi užitečným zpestřením výuky přírodovědy a prvouky. Naše děti opět ukázaly, že jsou slušně vychované, a že dokáží být pozornými a aktivními posluchači