První měsíc ve škole

Jsme první měsíc ve škole a už jsme toho tolik stihli.  Po zahájení školní docházky jsme se postupně seznamovali s prostředím školy, novými spolužáky a paní učitelkou. Hned v prvním týdnu jsme zahájili  plavecký výcvik v krytém bazénu ve Svitavách, který navštívíme celkem 10x.

Za první měsíc jsme toho zvládli hodně moc. Umíme si připravit učebnice a ostatní pomůcky na jednotlivé předměty. Díky pravidlům, které jsme si společně ve třídě vytvořili, se umíme vzorně chovat ve vyučovacích hodinách i o přestávkách.

V českém jazyce už začínáme spojovat písmena do slabik, připravujeme se na psaní pomocí grafomotorických cvičení. V matematice počítáme do pěti. Umíme pojmenovat a porovnávat čísla, začínáme sčítat a odčítat. K učení všeho nového nám pomáhá i zábavná forma výuky na interaktivní tabuli, což nás moc baví.

Také se těšíme na ostatní předměty. Moc nás baví angličtina, kterou máme každý týden v úterý. Rádi malujeme, střiháme a lepíme. Vytvořili jsme si moudrou sovičku, ze které máme velikánkou radost.

A aby bylo u nás ve třídě veselo, učíme se nové písničky, které si zpíváme nejen v hodinách hudební výchovy.

O přestávkách si můžeme hrát s dřevěnými kostkami nebo se dívat na pohádky na interaktivní tabuli, které si sami vybereme.

Paní učitelka nás často chválí, říká, že jsme šikulky. Dává nám spoustu různých razítek, ale nejlepší je beruška. Proto se snažíme, abychom jich získali co nejvíc.

V bazénu i ve škole nás to moc baví, škola je prostě fajn.

Mgr. Alena Plašilová a žáci 1. třídy