ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou - logo
Obrázek - upozornění, 571B

Veškerá opatření jsou na základě mimořádných opatření MZ ze dne 17. 8. 2021, které školy
musí dodržovat.
Také nadcházející školní rok bude bohužel hned od začátku poznamenán koronavirovou
epidemií. Od 1. září platí mimořádné opatření vlády, na jehož základě jsou zavedena následující
pravidla:

I. Hygienická opatření
– ochrana dýchacích cest ve společných prostorách školy
– dezinfekce rukou
– úklid a větrání školních prostor
– omezení přístupu třetích osob do budovy školy
– zákaz vstupu do školy osobám s viditelnými příznaky onemocnění a osobám v karanténě

II. Preventivní testování

– testování žáků proběhne s frekvencí 3krát po sobě
– první test se provede první den školního vyučování, u prvňáčků druhý den
– dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021
– u dětí 1. – 3. ročníku může u testování pomáhat zákonný zástupce (vstup do školy pouze
s respirátorem)
Žáci, kteří předloží písemné potvrzení, že mají řádně dokončené očkování, nebo že neuběhlo
180 dnů od prodělané nemoci covid-19 se testovat nemusí.
Testování ve škole lze také nahradit potvrzením o platném negativním testu z odběrového
místa.
Žáci, kteří nepodstoupí preventivní testování ve škole, ani nepředloží písemné potvrzení, že
mají řádně dokončené očkování, nebo že neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19,
ani nepředloží platný negativní test z odběrového místa, budou mít povinnost, podle nařízení
vlády, nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole. Dále podle nařízení musí
jejich stravování (svačiny, obědy) probíhat min. ve vzdálenosti 1,5 m od ostatních žáků.

Pozn.: pokud rodiče nechtějí využít testy, které jsou nyní k dispozici ve škole, mohou si
donést vlastní test. Testování ovšem musí proběhnout ve škole.

Obrázek - upozornění, 571B

Prázdninový provoz MŠ bude od středy 18.8. do úterý 31.8.2021. Oddělení budou spojena, provoz bude probíhat na jedné třídě pro děti, které byly nahlášené v červnu. Otevřeno bude od 6:00 do 16:15 hod.

Obrázek - upozornění, 571B

Vážení rodiče,

V pondělí 12.4.2021 bude dle usnesení vlády opět zahájen provoz mateřské školy. A to pouze pro děti v povinném předškolním vzdělávání, pro děti s odkladem školní docházky a pro děti rodičů IZS. Ostatní děti zůstávají ještě doma. Provoz MŠ zůstává bez změn od 6.00hod do 16:15hod. Ve třídě bude max. 15 dětí.

Před vstupem do třídy budou děti podrobeny antigennímu testování za dohledu rodičů. Testování, které bude probíhat 2x týdně, se podrobí všechny děti – v pondělí a ve čtvrtek, (v případě, že dítě nebude v MŠ v tyto dny, bude test proveden hned v následující den, kdy se dítě ke vzdělávání dostaví).

Bližší informace obdržíte v e-mailu